Studsmattematte - fritt fall och harmonisk svängningsrörelse

Publisher:
NRCF (National Resource Center for Physics Education)
Publication Type:
Journal Article
Citation:
Nämnaren, 2015, 1 pp. 37 - 42
Issue Date:
2015
Filename Description Size
Thumbnailpendrill_eager_namnaren.pdfPublished Version2.8 MB
Adobe PDF
Full metadata record
Studsmattor finns i många trädgårdar och lekplatser. Under studsandet rör man sig huvudsakligen i vertikalled och under en del av tiden faller man fritt. Här bygger författarna en modell för rörelsen genom att anta proportionalitet mellan kraften från mattan och uttöjningen, vilket leder till harmoniska svängningar för små amplituder.
Please use this identifier to cite or link to this item: