Gemingzhongde funu he funu zai gemingzhong: Kanri zhanzhengzhongde funu he Zhonguo gongchandang, 1937-1945 (Revolutionary Women and Women in the Revolution: Women in the War of Resistance to Japan and the Chinese Communist Party, 1937-1945)

Publisher:
Zhonghua Shuju (China Book Publishing Company)
Publication Type:
Journal Article
Citation:
Zhongguo shehui lishi pinglun (Chinese Social History Review), 2001, III pp. 187 - 205
Issue Date:
2001-01
Filename Description Size
Thumbnail2004004564.pdf1.48 MB
Adobe PDF
Full metadata record
Please use this identifier to cite or link to this item: